Handläggare inom området folkhälsa

Förstasida > Handläggare inom området folkhälsa

Är du en folkhälsospecialist och intresserad av ett nytt spännande jobb hos EU-institutionerna? EU-kommissionen söker just nu begåvade och motiverade experter på hälsa och livsmedelssäkerhet inom områdena revision, inspektion och utvärdering och experter på livsmedelssäkerhet inom politik och lagstiftning.

Handläggare inom folkhälsa och livsmedelssäkerhet gör och leder revisioner, skriver rapporter och förbereder tekniska ärenden och måste hålla sina yrkeskunskaper och vetenskapliga kunskaper uppdaterade.

Handläggare inom området politik och lagstiftning tar fram nya strategier och lagförslag, genomför gällande lagstiftning, utövar tillsyn, t.ex. riskbedömningar, och övervakar tillämpningen av handelsavtal.

Ett jobb i EU-institutionerna kräver en snabb hjärna och en stor portion fantasi och stresstålighet, men du har också stora möjligheter till personlig utveckling och kompetens- och karriärutveckling. Du får arbeta i mångkulturella och internationella arbetsteam som strävar efter att förbättra vardagen för EU:s 500 miljoner invånare men också för människor i vår omvärld.

Skålar med bröd, smör och oliver.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och vi strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 15 mars 2018.

 

Är du den vi söker?

Innan du söker är det viktigt att du noggrant tänker igenom om ett EU-jobb är rätt för dig. Frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” ger dig en realistisk bild av vad som väntar och om du uppfyller de höga kraven för det här uttagningsprovet.

Du ska ha en högskoleexamen efter minst tre års studier i ett relevant ämne och minst fyra års yrkeserfarenhet inom området. Du ska dessutom vara EU-medborgare och ha goda kunskaper i två EU-språk, där det ena ska vara engelska, franska, tyska eller italienska och det andra ett av de 24 officiella EU-språken.

 

Handläggarprofiler inom området folkhälsaAnsökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Utvärderingscentrum

Reservlista

Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

 

 

Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning