Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощ за държави извън ЕС

Начало > Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощ за държави извън ЕС

Европейският съюз търси специалисти с богат опит в областта на международното сътрудничество и управлението на помощ за държави извън ЕС.

Наетите на работа специалисти (степени AD 7 и AD 9) ще работят основно във ведомствата на Европейската комисия, които определят политиката на ЕС за развитие с цел намаляване на бедността по света, гарантиране на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие и подкрепа за демокрацията, върховенството на закона, доброто управление и зачитането на правата на човека. ЕС е неговите държави членки са най-големият в света донор на помощ за развитие.

Основните задачи включват анализ и изготвяне на политики в областта на развитието и хуманитарната помощ, определяне на стратегическата ориентация на ЕС в областта на международното сътрудничество и хуманитарната помощ и участие в управлението на кризи. Освен това задълженията включват и управление и създаване на финансови инструменти, както и насърчаване на използването на тези инструменти в сътрудничество с вътрешни и външни партньори и заинтересовани страни. Служителите с по-висока степен (AD 9) може също така да ръководят екип от специалисти.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът за кандидатстване започва на 5 декември 2019 г.!

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете отлично един от 24-те официални езика на ЕС и английски или френски на задоволително равнище.

Освен това трябва да имате завършено висше образование с продължителност поне 3—4 години, последвано от поне 6—7 години професионален опит в областта на международното сътрудничество. За по-високата степен (AD 9) ще са ви необходими 10—11 години професионален опит в областта на международното сътрудничество.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса, публикувано на 5 декември 2019 г.

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса