Administrátoři v oblasti mezinárodní spolupráce a řízení pomoci zemím mimo EU

Úvod > Administrátoři v oblasti mezinárodní spolupráce a řízení pomoci zemím mimo EU

Evropská unie hledá odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oboru mezinárodní spolupráce a řízení pomoci zemím mimo EU.

Přijatí odborníci (platová třída AD 7 a AD 9) budou pracovat hlavně v útvarech Evropské komise, které utvářejí rozvojovou politiku EU, jejímž účelem je snižování chudoby ve světě, zajištění udržitelného hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje a podpory demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv. EU a její členské státy jsou dohromady největším světovým dárcem v oblasti rozvojové pomoci.

Hlavní náplň práce zahrnuje analýzu a tvorbu politik rozvoje a humanitární pomoci, stanovování strategické orientace mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci EU a účast na řešení krizových situací. Mezi další pracovní povinnosti patří spravovat a koncipovat finanční nástroje, jakož i propagovat jejich využívání při spolupráci s různými interními i externími partnery a zúčastněnými stranami. Odborníci zařazení do vyšší platové třídy (AD 9) se též mohou stát vedoucím týmu.

Instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky je možné podávat od 5. prosince 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem některého z členských států EU a mít vynikající znalost jednoho z 24 jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Kromě toho musíte mít vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 až 4 let a následně 6 až 7 let odborné praxe v oboru mezinárodní spolupráce. V případě vyšší platové třídy (AD 9) musíte mít 10 až 11 let odborné praxe v oboru mezinárodní spolupráce.

Podrobné informace o požadavcích najdete v oznámení o výběrovém řízení zveřejněném 5. prosince 2019.

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam