Administratorer inden for internationalt samarbejde og forvaltning af bistand til lande uden for EU

Forside > Administratorer inden for internationalt samarbejde og forvaltning af bistand til lande uden for EU

EU søger specialister med stor erfaring i internationalt samarbejde og forvaltning af bistand til lande uden for EU.

Disse specialister (lønklasse AD7 og AD9) vil hovedsagelig arbejde i de af Europa-Kommissionens tjenestegrene, der formulerer EU's udviklingspolitik, som skal mindske fattigdommen i verden, sikre en bæredygtig udvikling på det økonomiske, sociale og miljømæssige område og fremme demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne. EU er sammen med medlemslandene verdens største bistandsdonor.

De vigtigste opgaver er at analysere og udarbejde politikker for udvikling og humanitær bistand, formulere de strategiske retningslinjer for EU's internationale samarbejde og humanitære bistand og bidrage til krisestyring. Derudover består arbejdet i at forvalte og udforme finansielle instrumenter og at fremme brugen af disse instrumenter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Specialister i lønklasse AD 9 kan også lede et team af fagfolk.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge sin viden, forbedre sine kvalifikationer og udvikle sin karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde alle ansøgere lige muligheder, lige behandling og lige adgang. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – ansøgningsperioden starter den 5. december 2019!

 

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de 24 EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til engelsk eller fransk.

Derudover skal du have en universitetsuddannelse af mindst 3-4 års varighed efterfulgt af mindst 6-7 års erhvervserfaring inden for internationalt samarbejde. Specialister i lønklasse AD 9 skal have 10-11 års erhvervserfaring inden for internationalt samarbejde.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven, som offentliggøres den 5. december 2019.

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste