Rahvusvahelise koostöö ja kolmandatele riikidele antava abi haldamise valdkonna administraatorid

Avaleht > Rahvusvahelise koostöö ja kolmandatele riikidele antava abi haldamise valdkonna administraatorid

Euroopa Liit otsib spetsialiste, kellel on laialdased kogemused rahvusvahelise koostöö ja kolmandatele riikidele antava abi haldamise valdkonnas.

Tööle võetud spetsialistid (palgaastmed AD 7 ja AD 9) hakkavad peamiselt tööle Euroopa Komisjoni talitustes, kus kujundatakse ELi arengupoliitikat, et vähendada maailmas vaesust, tagada kestlik majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaareng ning edendada demokraatiat, õigusriiki, head valitsemistava ja inimõiguste austamist. EL ja selle liikmesriigid on maailma suurim arenguabi andja.

Peamised tööülesanded hõlmavad arengu- ja humanitaarabipoliitika analüüsimist ja väljatöötamist, ELi rahvusvahelise koostöö ja humanitaarabi strateegilise suunitluse kindlaksmääramist ning panustamist kriisiolukordade lahendamisse. Lisaks seisnevad tööülesanded rahastamisvahendite kavandamises ja haldamises ning nende vahendite kasutamise edendamises koostöös mitmesuguste sisemiste ja väliste koostööpartnerite ja sidusrühmadega. Kõrgemal palgaastmel (AD 9) võib olla vaja ka meeskonda juhtida.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab vastavalt veebilehelt.

Ärge magage seda suurepärast karjäärivõimalust maha – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 5. detsembrist 2019!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaadid peavad olema ELi kodanikud ning oskama ühte ELi 24st keelest väga heal tasemel ja inglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel.

Kandideerimiseks on vaja ka vähemalt 3–4-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt 6–7-aastast erialast töökogemust rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Kõrgemale palgaastmele (AD 9) kandideerimiseks on vaja 10–11-aastast erialast töökogemust rahvusvahelise koostöö valdkonnas.

Üksikasjalikku teavet kandideerimiskriteeriumite kohta leiate 5. detsembril 2019 avaldatud konkursiteatest.

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri