Hallintovirkamiehet – Kansainvälinen yhteistyö ja EU:n ulkopuolisille maille suunnatun avun hallinnointi

Etusivu > Hallintovirkamiehet – Kansainvälinen yhteistyö ja EU:n ulkopuolisille maille suunnatun avun hallinnointi

Euroopan unioni hakee palvelukseensa asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä ja EU:n ulkopuolisille maille annettavan avun hallinnoinnista.

Palvelukseen otettavat asiantuntijat (palkkaluokat AD 7 ja AD 9) työskentelevät pääasiassa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan muotoiluun osallistuvissa Euroopan komission yksiköissä. EU:n kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä maailmassa, varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä kehitys sekä edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurin kehitysavun antaja.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun politiikan analysointi ja kehittäminen, strategisten suuntaviivojen laatiminen EU:n kansainvälistä yhteistyötä ja humanitaarista apua varten sekä osallistuminen kriisinhallintaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu rahoitusvälineiden hallinnointi ja suunnittelu sekä näiden välineiden käytön edistäminen yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten keskustelukumppanien ja sidosryhmien kanssa. Ylemmän palkkaluokan (AD 9) asiantuntijat voivat myös toimia tiiminvetäjinä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Hakuaika alkaa 5.12.2019.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään 3–4-vuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu 6–7 vuoden työkokemus kansainvälisen yhteistyön alalta. Ylempään palkkaluokkaan (AD 9) tarvitaan 10–11 vuoden työkokemus kansainvälisestä yhteistyöstä.

Lisätietoa vaatimuksista on 5.12.2019 julkaistussa kilpailuilmoituksessa.

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo