Tanácsos a következő területeken: nemzetközi együttműködés és a harmadik országoknak nyújtott támogatások igazgatása

Kezdőlap > Tanácsos a következő területeken: nemzetközi együttműködés és a harmadik országoknak nyújtott támogatások igazgatása

Az Európai Unió a nemzetközi együttműködésben és a harmadik országoknak nyújtott támogatások igazgatásában nagy jártassággal rendelkező szakembereket keres.

A szakemberek felvételük esetén (AD 7, illetve AD 9 besorolási fokozatban) elsősorban az Európai Bizottságnál, az uniós fejlesztéspolitika kidolgozásával foglalkozó szervezeti egységeknél fognak dolgozni. E szakpolitika célja a szegénység visszaszorítása, a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés biztosítása, valamint a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás és az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása világszerte. Az EU – tagállamaival együtt – világelső a fejlődő országoknak nyújtott fejlesztési támogatás terén.

A sikeres pályázók fő feladata a fejlesztéssel és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos szakpolitikák elemzése és kidolgozása, az uniós nemzetközi együttműködésre és humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó stratégiai orientáció kialakítása, valamint a válságkezeléshez való hozzájárulás lesz. Feladataik közé tartozik majd a belső és külső partnerekkel és érdekelt felekkel együttműködve a pénzügyi eszközök kezelése, tervezése és használatának előmozdítása is. A magasabb (AD 9) besorolási fokozatban dolgozó szakemberek szakértői munkacsoportokat is irányíthatnak.

A felvett pályázók az uniós intézményeknél és ügynökségeknél olyan szakértői közösség tagjává válnak, amely széles körű lehetőségeket nyújt számukra az ismereteik bővítésére, készségeik fejlesztésére és a szakmai pályafutásuk építésére. Az EU alapelvei közé tartozik a kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó esetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőségnek szentelt weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

Ne szalassza el ezt a kiváló karrierlehetőséget! Jelentkezni 2019. december 5-től lehet.

 

Jelentkezési feltételek

A pályázóknak valamelyik uniós tagállam állampolgárának kell lenniük, és alaposan ismerniük kell a 24 hivatalos uniós nyelv valamelyikét, továbbá kielégítően kell ismerniük az angol vagy a francia nyelvet.

A jelentkezés további feltétele a legalább 3–4 éves felsőoktatási végzettség, valamint az azt követően szerzett legalább 6–7 éves szakmai tapasztalat a nemzetközi együttműködés területén. A magasabb (AD 9) besorolási fokozat esetében a feltétel 10–11 éves nemzetközi együttműködési szakmai tapasztalat.

A követelményekről részletesen a 2019. december 5-én megjelenő versenyvizsga-felhívásban lehet tájékozódni.

 

A kiválasztási eljárás áttekintése: 

Jelentkezés

Számítógépes vizsgák

Talent screener

Értékelőközpont (assessment centre)

Tartaléklista