Tarptautinio bendradarbiavimo ir pagalbos ES nepriklausančioms šalims valdymo administratoriai

Pradžia > Tarptautinio bendradarbiavimo ir pagalbos ES nepriklausančioms šalims valdymo administratoriai

Europos Sąjunga ieško specialistų, turinčių plačią tarptautinio bendradarbiavimo ir pagalbos ES nepriklausančioms šalims valdymo srities patirtį.

Įdarbinti specialistai (AD 7 ir AD 9 lygių) daugiausia dirbs Europos Komisijos departamentuose, formuojančiuose ES vystymosi politiką, kuria siekiama mažinti skurdą pasaulyje, užtikrinti tvarų ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį vystymąsi ir propaguoti demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms principus. ES ir jos valstybės narės yra didžiausios pasaulyje paramos vystymuisi teikėjos.

Pagrindinės užduotys, be kita ko, bus analizuoti ir plėtoti paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos politiką, nustatyti strategines ES tarptautinio bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos kryptis ir padėti valdyti krizes. Be to, reikės bendradarbiaujant su vidaus bei išorės atstovais ir suinteresuotaisiais subjektais valdyti ir kurti finansines priemones ir skatinti jomis naudotis. Aukštesnio (AD 9) lygio specialistams taip pat gali tekti vadovauti specialistų kolektyvui.

Įsidarbinę ES institucijose ir agentūrose, įsiliesite į daug praktinių žinių turinčią bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios darbo galimybės – paraiškos priimamos nuo 2019 m. gruodžio 5 d.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir labai gerai mokėti vieną iš 24 ES oficialiųjų kalbų ir patenkinamai mokėti anglų arba prancūzų kalbą.

Be to, būtina turėti bent 3–4 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 6-7 metų profesinė patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Kandidatai į aukštesnio (AD 9) lygio pareigas turi turėti 10–11 metų profesinę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama 2019 m. gruodžio 5 d. paskelbtame pranešime apie konkursą.

 

Atrankos procedūros apžvalga: 

Paraiška

Kompiuteriniai testai

Gabumai/„Talent Screener“

Vertinimo centras

Rezervo sąrašas