Administratori starptautiskās sadarbības un ārpussavienības valstīm sniegtā atbalsta pārvaldības jomā

Sākumlapa > Administratori starptautiskās sadarbības un ārpussavienības valstīm sniegtā atbalsta pārvaldības jomā

Eiropas Savienība meklē speciālistus ar plašu pieredzi starptautiskās sadarbības un ārpussavienības valstīm sniegtā atbalsta pārvaldības jomā.

Darbā pieņemtie speciālisti (AD 7 un AD 9 pakāpe) galvenokārt strādās Eiropas Komisijas struktūrvienībās, kuras izstrādā ES attīstības politiku ar mērķi mazināt nabadzību pasaulē, nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas, sociālo un vides attīstību, kā arī veicināt demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. ES un tās dalībvalstis joprojām ir lielākās attīstības palīdzības sniedzējas pasaulē.

Galvenie uzdevumi ir attīstības un humānās palīdzības politikas analīze un izstrāde, ES starptautiskās sadarbības un humānās palīdzības stratēģiskās virzības formulēšana, kā arī ieguldījums krīžu pārvaldībā. Pienākumi ietver arī finanšu instrumentu pārvaldību un izstrādi, kā arī šo instrumentu izmantošanas veicināšanu sadarbībā ar iekšējiem un ārējiem partneriem un ieinteresētajām personām. Augstākās pakāpes (AD 9) speciālistu pienākumi var ietvert arī speciālistu komandas vadību.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Nepalaidiet garām lielisku karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 2019. gada 5. decembrī!

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no ES 24 oficiālajām valodām, kā arī apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda.

Lai varētu pieteikties, jums ir vajadzīgs akadēmiskais grāds, kas iegūts vismaz trīs līdz četrus gadus ilgās studijās, un pēc tam – vismaz sešus līdz septiņus gadus ilga darba pieredze starptautiskās sadarbības jomā. Lai varētu pieteikties augstākajai pakāpei (AD 9), jums vajadzīga 10–11 gadus ilga darba pieredze starptautiskās sadarbības jomā.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kas publicēts 2019. gada 5. decembrī.

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts