Administrateurs internationale samenwerking en hulp aan landen buiten de EU

Startseite > Administrateurs internationale samenwerking en hulp aan landen buiten de EU

De Europese Unie zoekt specialisten met ruime ervaring op het gebied van internationale samenwerking en hulp aan landen buiten de EU.

Als specialist in de rang AD 7 of AD 9 komt u te werken bij een van de diensten van de Europese Commissie die zich bezighouden met het ontwikkelingsbeleid van de EU gericht op armoedebestrijding in de wereld, duurzame ontwikkeling op economisch, maatschappelijk en milieugebied, en waarborging van democratie, rechtsstaat, goed bestuur en eerbiediging van de mensenrechten. De EU en de EU-lidstaten zijn samen ’s werelds grootste donor van ontwikkelingshulp.

Uw voornaamste taken zijn het analyseren en uitwerken van beleid ten aanzien van humanitaire en ontwikkelingshulp, het uitzetten van de strategische koers van de EU voor internationale samenwerking en humanitaire hulp, en crisisbeheersing. Maar u kunt ook worden belast met het beheren en ontwikkelen van financiële instrumenten en het bevorderen van het gebruik daarvan in samenwerking met interne en externe partners en belanghebbenden. Als specialist in de rang AD 9 kunt u bovendien de leiding krijgen over een team professionals.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

Laat deze geweldige carrièremogelijkheid niet liggen – U kunt solliciteren vanaf 5 december 2019!

 

Bent u de persoon die we zoeken?

Behalve de nationaliteit van een EU-land moet u ook een grondige kennis hebben van een van de 24 talen van de EU, alsmede een behoorlijke kennis van het Engels of Frans.

Daarnaast verlangen wij een diploma van een universitaire opleiding van ten minste drie of vier jaar, gevolgd door ten minste zes jaar à zeven jaar werkervaring op het gebied van internationale samenwerking. Voor de rang AD 9 moet u minstens 10 à 11 jaar beroepservaring hebben op het gebied van internationale samenwerking.

Meer informatie over de vereisten is te vinden in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek die op 5 december 2019 wordt gepubliceerd.

 

Overzicht van de selectieprocedure: 

Sollicitatie

Tests per computer (CBT)

Talent screener

Assessment

Reservelijst