Administratorzy w obszarze współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla państw trzecich

Strona główna > Administratorzy w obszarze współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla państw trzecich

Unia Europejska planuje zatrudnić specjalistów z dużym doświadczeniem w obszarze współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla państw trzecich.

Zatrudnieni specjaliści (grupa zaszeregowania AD 7 i AD 9) będą pracować głównie w tych departamentach Komisji Europejskiej, które zajmują się formułowaniem polityki rozwojowej UE ukierunkowanej na ograniczenie ubóstwa na świecie, zapewnienie zrównoważonej gospodarki, rozwoju społecznego i środowiskowego, a także na promowanie demokracji, rządów prawa, dobrego sprawowania władzy oraz poszanowania praw człowieka. UE i jej państwa członkowskie są największym na świecie darczyńcą pomocy rozwojowej.

Do głównych zadań specjalistów należy analizowanie i opracowywanie polityki w obszarze rozwoju i pomocy humanitarnej, formułowanie strategicznych kierunków unijnej współpracy międzynarodowej i pomocy humanitarnej oraz udział w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Ponadto ich obowiązki obejmują zarządzanie instrumentami finansowymi i ich projektowanie, a także propagowanie korzystania z tych instrumentów we współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Specjaliści z wyższej grupy zaszeregowania (AD 9) mogą również być odpowiedzialni za zarządzanie zespołem specjalistów.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 5 grudnia 2019 r.!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE oraz muszą mieć gruntowną znajomość jednego z 24 języków urzędowych UE i zadowalającą znajomość języka angielskiego albo francuskiego.

Należy mieć również dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3–4 lata oraz co najmniej 6–7 lat doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej. W przypadku wyższej grupy zaszeregowania (AD 9) kandydaci muszą mieć 10–11 lat doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym 5 grudnia 2019 r.

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa