Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Domovská stránka > Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Európska únia hľadá špecialistov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ.

Prijatí špecialisti (platová trieda AD 7 a AD 9) budú pracovať predovšetkým v útvaroch Európskej komisie, ktoré formulujú rozvojovú politiku EÚ s cieľom znížiť chudobu vo svete, zabezpečiť udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj a presadzovať demokraciu, právny štát, dobrú správu vecí verejných a rešpektovanie ľudských práv. EÚ a jej členské štáty sú najväčšími poskytovateľmi rozvojovej pomoci vo svete.

Do náplne práce patrí predovšetkým analýza a vypracúvanie politík rozvojovej a humanitárnej pomoci, určovanie strategického smerovania medzinárodnej spolupráce a humanitárnej pomoci EÚ a pomoc s krízovým riadením. Úlohou prijatých uchádzačov bude tiež riadiť a navrhovať finančné nástroje a zároveň napomáhať ich využitie v spolupráci s internými a externými partnermi a so zainteresovanými stranami. Špecialisti vo vyššej platovej triede (AD 9) môžu takisto viesť tím odborníkov.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Nenechajte si ujsť túto úžasnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 5. decembra 2019!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a dôkladne ovládať jeden z 24 jazykov EÚ a uspokojivo ovládať anglický alebo francúzsky jazyk.

Okrem toho potrebujete minimálne 3 až 4-ročné vysokoškolské vzdelanie osvedčené diplomom a následnú minimálne 6 až 7-ročnú odbornú prax v medzinárodnej spolupráci. Ak sa uchádzate o vyššiu platovú triedu (AD 9), budete potrebovať 10 až 11-ročnú odbornú prax v medzinárodnej spolupráci.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom 5. decembra 2019.

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam