Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU

Evropska unija išče strokovnjake in strokovnjakinje z bogatimi izkušnjami na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU.

Strokovnjaki in strokovnjakinje (razred AD 7 in AD 9), ki se bodo zaposlili, bodo večinoma delali v službah Evropske komisije, ki oblikujejo razvojno politiko EU za zmanjšanje revščine v svetu, zagotavljanje trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter spodbujanje demokracije, pravne države, dobrega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic. EU in njene države članice so vodilne donatorke razvojne pomoči na svetu.

Glavne naloge vključujejo analiziranje in oblikovanje razvojnih politik in politik humanitarne pomoči, oblikovanje strateške usmeritve za mednarodno sodelovanje in humanitarno pomoč EU ter prispevanje k obvladovanju kriznih razmer. Med nalogami so tudi upravljanje in oblikovanje finančnih instrumentov ter spodbujanje njihove uporabe v sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sogovorniki ter deležniki. Strokovnjaki in strokovnjakinje višjega razreda (AD 9) bodo poleg tega morda vodili ekipo strokovnjakov in strokovnjakinj.

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati s 5. decembrom 2019!

 

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od 24 jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino.

Poleg tega morate imeti končan vsaj tri- ali štiriletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj 6–7 let delovnih izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja. Za višji razred (AD 9) potrebujete 10–11 let delovnih izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja dne 5. decembra 2019.

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam