Handläggare – internationellt samarbete och förvaltning av stöd till länder utanför EU

Förstasida > Handläggare – internationellt samarbete och förvaltning av stöd till länder utanför EU

EU söker specialister med stor erfarenhet av internationellt samarbete och förvaltning av stöd till länder utanför EU.

Som specialist (lönegraderna AD 7 och AD 9) får du främst jobba på EU-kommissionens avdelningar som utformar EU:s utvecklingspolitik med målet att minska fattigdomen i världen, skapa hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling och främja demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekten för mänskliga rättigheter. EU är tillsammans med EU-länderna världens största biståndsgivare.

Bland arbetsuppgifterna ingår att analysera och utarbeta utvecklingsstrategier och strategier för humanitärt bistånd, utforma den strategiska inriktningen på EU:s internationella samarbete och humanitära bistånd och bidra till krishantering. Dessutom kan du få handlägga och utforma finansieringsinstrument och främja användningen av dem i samarbete med interna och externa motparter och intressenter. Specialister i den högre lönegraden AD 9 kan också få leda ett team av medarbetare.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 5 december 2019.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.

Du ska också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst 3–4 år, följt av minst 6–7 års yrkeserfarenhet inom internationellt samarbete. För den högre lönegraden (AD 9) måste du ha 10–11 års yrkeserfarenhet inom internationellt samarbete.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som publiceras den 5 december 2019.

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista