Разследващи служители и експерти по борба с измамите

Начало > Разследващи служители и експерти по борба с измамите
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Европейската комисия (ЕК) търси разследващи служители за борба с измамите и експерти по борба с измамите в областта на разходите на ЕС и борбата с корупцията, както и митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки. Назначените разследващи служители (степен AD7) и експерти (степен AD9) ще работят основно в Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Предлагаме възможности за експерти, които отговарят на един от посочените по-долу профили. Имайте предвид, че можете да кандидатствате само за един от профилите и областите.

  • Област 1 – Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията

Разследващи служители за борба с измамите (AD7): Вашите основни задачи ще включват провеждане на разследвания във връзка с разходите и приходите на ЕС, борбата с корупцията и тежките нарушения, извършени от служители на ЕС.

Експерти по борба с измамите (AD9): С вашата висока степен на специализация ще провеждате и ще предоставяте експертна подкрепа на високо равнище за разследвания и операции, свързани с разходите, приходите и борбата с корупцията.

  • Област 2 – Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки

Разследващи служители за борба с измамите (AD7): Вашите основни задачи ще включват провеждане на разследвания в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

Експерти по борба с измамите (AD9): Основните ви задачи ще бъдат да провеждате и да предоставяте експертна подкрепа за разследвания и операции в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

 

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

 

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕС и задоволително английски или френски език. Ще трябва също така да отговаряте на следните критерии, които се различават за различните области:

 

  • Разследващи служители (AD7): Област 1/Област 2: Трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години, последвана от най-малко 6 години професионален опит (или университетска диплома с продължителност най-малко 3 години, последвана от професионален опит с продължителност най-малко 7 години) като следовател, полицейски служител или друг специалист, извършващ разследвания в съответната област на дейност.
  • Експерти (AD9): Област 1/Област 2: Трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години, последвана от най-малко 10 години професионален опит (или университетска диплома с продължителност най-малко 3 години, последвана от професионален опит с продължителност най-малко 11 години) като специалист, извършващ разследвания в съответната област на дейност. Вашият професионален опит трябва да включва най-малко 3 години в управлението на сложни разследвания (напр.: трансгранични разследвания, разследвания с множество извършители, включително на национално равнище, разследвания със сложен оперативен метод, много чувствителни разследвания, разследвания в международна среда).

 

За подробна информация относно изискванията, процедурата за кандидатстване и тестовете, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Периодът за кандидатстване започва на 7 октомври.