Vyšetřovatelé pro boj proti podvodům a odborníci na boj proti podvodům

Úvod > Vyšetřovatelé pro boj proti podvodům a odborníci na boj proti podvodům
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Evropská komise hledá vyšetřovatele pro boj proti podvodům a odborníky na boj proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci a v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků. Přijatí vyšetřovatelé (třída AD 7) a odborníci (třída AD 9) budou pracovat především v Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Nabízíme příležitosti odborníkům, kteří splňují některý z níže uvedených profilů. Přihlásit se můžete pouze do jedné třídy a na jeden obor.

  • Obor 1 – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci

Vyšetřovatelé pro boj proti podvodům (AD 7): Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit vyšetřování v oblasti výdajů EU, příjmů, boje proti korupci a závažného protiprávního jednání zaměstnanců EU.

Odborníci na boj proti podvodům (AD 9): S vysokým stupněm specializace budete provádět vyšetřování a operace týkající se výdajů, příjmů a boje proti korupci a poskytovat pro tato vyšetřování a operace odbornou podporu na vysoké úrovni.

  • Obor 2 – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků

Vyšetřovatelé pro boj proti podvodům (AD 7): Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit vyšetřování v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků.

Odborníci na boj proti podvodům (AD 9): V rámci vaší pracovní náplně bude hlavně provádět vyšetřování a operace v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků a poskytovat pro tato vyšetřování a operace odbornou podporu na vysoké úrovni.

 

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám EU patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na této internetové stránce.

 

Máte k této práci předpoklady?

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU, kteří mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EUuspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny. Rovněž musí splňovat následující kritéria, která se liší podle jednotlivých oborů:

 

  • Vyšetřovatelé (AD 7): obor 1 / obor 2: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 4 let a nejméně šestiletou relevantní odbornou praxi – nebo vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a nejméně sedmiletou relevantní odbornou praxi – jako vyšetřovatel, příslušník policie nebo jiný odborník provádějící vyšetřování v příslušné oblasti činnosti.
  • Odborníci (AD 9): obor 1 / obor 2: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 4 let a nejméně desetiletou relevantní odbornou praxi – nebo vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a nejméně jedenáctiletou relevantní odbornou praxi – v příslušné oblasti činnosti při vedení vyšetřování. Tato odborná praxe musí zahrnovat alespoň tři roky odborné praxe v oblasti řízení složitých vyšetřování (např.: přeshraniční vyšetřování, vyšetřování s více pachateli včetně vyšetřování na vnitrostátní úrovni, složitý modus operandi, vysoce citlivá vyšetřování, vyšetřování v mezinárodním prostředí).

 

Podrobné informace o požadavcích, podávání přihlášek a o testech najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek začíná 7. října.