Efterforskere og eksperter inden for bekæmpelse af svig

Forside > Efterforskere og eksperter inden for bekæmpelse af svig
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Europa-Kommissionen søger efterforskere og eksperter inden for bekæmpelse af svig henholdsvis på området EU-udgifter og korruptionsbekæmpelse og på området told og handel, tobak og varemærkeforfalskning. De bliver ansat som efterforskere (lønklasse AD 7) og eksperter (lønklasse AD 9) vil hovedsageligt skulle arbejde i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Vi er på udkig efter efterforskere og eksperter, der passer til en af de nedenstående jobprofiler. Bemærk, at du kun kan ansøge inden for en enkelt lønklasse og et enkelt område.

  • Område 1 – Undersøgelser og operationer i forbindelse med svig på området EU-udgifter og korruptionsbekæmpelse

Efterforskere inden for bekæmpelse af svig (AD7): Dine vigtigste opgaver vil bestå i at gennemføre undersøgelser af EU-udgifter og -indtægter, korruptionsbekæmpelse og alvorlige forseelser begået af EU-ansatte.

Eksperter i bekæmpelse af svig (AD9): Med en høj grad af specialisering vil du skulle gennemføre undersøgelser og operationer vedrørende udgifter, indtægter og korruptionsbekæmpelse og understøtte disse med din ekspertise.

  • Område 2 – Undersøgelser og operationer i forbindelse med svig på området told og handel, tobak og varemærkeforfalskning

Efterforskere inden for bekæmpelse af svig (AD7): Dine vigtigste opgaver vil bestå i at gennemføre undersøgelser på området told og handel, tobak og varemærkeforfalskning.

Eksperter i bekæmpelse af svig (AD9): Dine vigtigste opgaver vil bestå i at gennemføre undersøgelser og operationer på området told og handel, tobak og varemærkeforfalskning og understøtte disse med din ekspertise.

 

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine færdigheder og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

 

For at ansøge skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de officielle EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk. Desuden vil du skulle opfylde følgende kriterier, som varierer alt efter område:

 

  • Efterforskere (AD7): Område 1/område 2: Du skal have mindst 4 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 6 års erhvervserfaring – eller mindst 3 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 7 års erhvervserfaring – som efterforsker, politibetjent eller andet personale, som gennemfører undersøgelser inden for det pågældende aktivitetsområde.
  • Eksperter (AD9): Område 1/område 2: Du skal have mindst 4 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 10 års erhvervserfaring – eller mindst 3 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 11 års erhvervserfaring – med at gennemføre undersøgelser inden for det pågældende aktivitetsområde. Din erhvervserfaring skal omfatte mindst 3 års erfaring med at lede komplekse undersøgelser (f.eks. grænseoverskridende undersøgelser, undersøgelser med flere gerningsmænd, herunder på nationalt plan, komplekse modus operandi, meget følsomme undersøgelser og undersøgelser i internationale miljøer).

 

Læs alt om ansøgningskravene, ansøgningsproceduren og udvælgelsesprøven i meddelelsen om udvælgelsesprøven på vores ansøgningssider nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 7. oktober.