Pettuste uurijad ja pettusevastase võitluse eksperdid

Avaleht > Pettuste uurijad ja pettusevastase võitluse eksperdid
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Euroopa Komisjon võtab tööle pettuste uurijaid ja pettusevastase võitluse eksperte ELi kulude ja korruptsioonivastase võitluse ning tolli ja kaubanduse, tubaka ja võltsitud kaupade valdkonnas. Värvatud uurijad (palgaaste AD 7) ja eksperdid (palgaaste AD 9) hakkavad tööle peamiselt Euroopa Pettustevastases Ametis (OLAF).

Töövõimalusi pakutakse ekspertidele, kes vastavad mõnele järgmistest profiilidest. Kandideerida saab ainult ühes valdkonnas ja ühele palgaastmele.

  • 1. valdkond – pettustevastased juurdlused ja operatiivtoimingud ELi kulude ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas

Pettuste uurijad (AD 7), kes hakkavad peamise ülesandena toimetama juurdlusi ELi kulude, tulude, korruptsioonivastase võitluse ja ELi töötajate tõsiste väärtegude valdkonnas.

Pettusevastase võitluse eksperdid (AD 9), kes on kõrge spetsialiseerituse tasemega ning hakkavad pakkuma kõrgetasemelist eksperdiabi kulude, tulude ja korruptsioonivastase võitlusega seotud juurdluste ja operatiivtoimingute jaoks.

  • 2. valdkond – pettustevastased juurdlused ja operatiivtoimingud tolli ja kaubanduse, tubaka ja võltsitud kaupade valdkonnas

Pettuste uurijad (AD 7), kes hakkavad peamise ülesandena toimetama juurdlusi tolli ja kaubanduse, tubaka ja võltsitud kaupade valdkonnas.

Pettusevastase võitluse eksperdid (AD 9), kes hakkavad peamise ülesandena toimetama juurdlusi ja tegema operatiivtoiminguid tolli ja kaubanduse, tubaka ja võltsitud kaupade valdkonnas ning pakkuma selliste juurdluste ja operatiivtoimingute jaoks eksperdiabi.

 

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

 

Kandidaat peab olema ELi kodanik ning oskama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel ja inglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel. Samuti peab ta vastama järgmistele kriteeriumidele, mis erinevad sõltuvalt konkursi valdkonnast:

 

  • Uurijad (AD 7), 1. ja 2. valdkond: kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastasele lõpetatud ülikooliõppele, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus, või haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastane erialane töökogemus uurija, politseiametniku või muu spetsialistina, kes vastavas tegevusvaldkonnas uurimisi teostab.
  • Eksperdid (AD 9), 1. ja 2. valdkond: kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastasele lõpetatud ülikooliõppele, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kümneaastane erialane töökogemus, või haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt üheteistaastane erialane töökogemus asjaomases tegevusvaldkonnas uurimiste teostamisel. Erialase töökogemuse hulka peab kuuluma vähemalt kolm aastat keerukate uurimiste juhtimist (nt piiriülesed uurimised, mitut õigusrikkujat hõlmavad uurimised, sealhulgas riigi tasandil, keerukad toimepanemismeetodid, väga tundliku sisuga uurimised, uurimised rahvusvahelises keskkonnas).

 

Üksikasjalik teave osalemistingimuste, kandideerimisavalduste esitamise korra ning testide ja katsete kohta on esitatud konkursiteates.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 7. oktoobrist.