Petoksentorjuntatutkijat ja petoksentorjunnan asiantuntijat

Etusivu > Petoksentorjuntatutkijat ja petoksentorjunnan asiantuntijat
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Euroopan komissio hakee palvelukseensa petoksentorjuntatutkijoita ja petoksentorjunnan asiantuntijoita seuraavilla aloilla: EU:n menot ja korruptiontorjunta sekä tulli ja kauppa, tupakkatuotteet ja tuoteväärennökset. Palvelukseen otetut tutkijat (palkkaluokka AD 7) ja asiantuntijat (palkkaluokka AD 9) työskentelevät pääasiassa Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF).

Tarjolla on töitä seuraavissa asiantuntijaprofiileissa. Huom. Hakija voi valita vain yhden palkkaluokan ja alan.

  • Ala 1 – EU:n menoihin ja korruptiontorjuntaan liittyvät tutkimukset ja operatiiviset toimet

Petoksentorjuntatutkijat (AD 7): Keskeisiin tehtäviin kuuluu suorittaa tutkimuksia, jotka liittyvät EU:n tuloihin ja menoihin, korruption torjuntaan ja EU:n henkilöstön vakaviin väärinkäytöksiin.

Petoksentorjunnan asiantuntijat (AD 9): Asiantuntijat ovat pitkälle erikoistuneita, ja he suorittavat menoja, tuloja ja korruption torjuntaa koskevia tutkimuksia ja operatiivisia toimia sekä antavat niihin liittyvää korkean tason asiantuntijatukea.

  • Ala 2 – Tulliin ja kauppaan, tupakkatuotteisiin ja tuoteväärennöksiin liittyvät tutkimukset ja operatiiviset toimet

Petoksentorjuntatutkijat (AD 7): Keskeisiin tehtäviin kuuluu suorittaa tutkimuksia, jotka liittyvät tulliin ja kauppaan sekä tupakkaan ja väärennettyihin tuotteisiin.

Petoksentorjunnan asiantuntijat (AD 9): Keskeisiin tehtäviin kuuluu suorittaa tulliin ja kauppaan sekä tupakkaan ja väärennettyihin tuotteisiin liittyviä tutkimuksia ja operatiivisia toimia sekä antaa niihin liittyvää asiantuntijatukea.

 

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

 

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n virallisessa kielessä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito. Hakijan on täytettävä myös seuraavat vaatimukset, jotka vaihtelevat eri alojen mukaan:

 

  • Tutkijat (palkkaluokka AD 7): Ala 1/ Ala 2: Vähintään 4-vuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään 6 vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta tai vähintään 3-vuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään 7 vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta eli tutkijana, poliisina tai muuna ammattilaisena, joka suorittaa alaan liittyviä tutkimuksia.
  • Asiantuntijat (palkkaluokka AD 9): Ala 1/ Ala 2: Vähintään 4-vuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään 10 vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta tai vähintään 3-vuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään 11 vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta asiantuntijana, joka suorittaa alaan liittyviä tutkimuksia. Työkokemuksen on sisällettävä vähintään kolme vuotta työkokemusta monimutkaisten tutkimusten johtamisesta (esim. rajat ylittävät, erittäin arkaluonteiset tai kansainvälisiin asioihin liittyvät tutkimukset taikka tutkimukset tilanteissa, joihin liittyy monta rikoksentekijää, myös kansallisella tasolla, tai monimutkaisia toimintatapoja).

 

Lisätietoa vaatimuksista, hakumenettelystä ja valintakokeista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavasta linkistä avautuvilla hakusivuilla.

Hakuaika alkaa 7. lokakuuta 2021.