Imscrúdaitheoirí agus Saineolaithe Frithchalaoise

Etusivu > Imscrúdaitheoirí agus Saineolaithe Frithchalaoise
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

imscrúdaitheoirí agus saineolaithe frithchalaoise i réimsí chaiteachas an Aontais Eorpaigh agus an fhrithéillithe agus an chustaim agus na trádála, an tobac agus na n-earraí góchumtha á lorg ag an gCoimisiún Eorpach (CE). Is san Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) den chuid is mó a bheidh himscrúdaitheoirí (grád AD7) agus na saineolaithe (grád AD9) a earcófar ag obair.

Tá deiseanna ar fáil do shaineolaithe a bhfuil ceann de na próifílí thíos acu. Tabhair do d’aire nach féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon ghrád amháin agus ar aon réimse amháin.

  • Réimse 1 – Imscrúduithe agus oibríochtaí frithchalaoise i réimse chaiteachas an Aontais agus an fhrithéillithe

Imscrúdaitheoirí frithchalaoise (AD7): Ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá imscrúduithe a dhéanamh i réimsí chaiteachas an Aontais, an ioncaim, an fhrithéillithe agus na ndrochghníomhartha tromchúiseacha a rinne baill foirne de chuid an Aontais.

Saineolaithe Frithchalaoise (AD9): Ós rud é go bhfuil ardleibhéal speisialtóireachta agat, tabharfaidh tú tacaíocht shaineolaí ardleibhéil le haghaidh imscrúduithe a bhaineann le caiteachas, ioncam agus frithéilliú.

  • Réimse 2 – Imscrúduithe agus oibríochtaí frithchalaoise sna réimsí seo: custam agus trádáil, tobac agus earraí góchumtha

Imscrúdaitheoirí frithchalaoise (AD7): Ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá imscrúduithe a dhéanamh i réimsí an chustaim agus na trádála, an tobac nó na n-earraí góchumtha.

Saineolaithe Frithchalaoise (AD9): Ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá tacaíocht shaineolaí a thabhairt le haghaidh imscrúduithe agus oibríochtaí i réimsí an chustaim agus na trádála, an tobac nó na n-earraí góchumtha.

 

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

 

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis. Chomh maith leis sin, beidh ort na critéir seo a leanas a chomhlíonadh, critéir nach ionann iad sna réimsí éagsúla:

 

  • Imscrúdaitheoirí (AD7): Réimse 1/Réimse 2: Ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin - nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin - mar imscrúdaitheoir, oifigeach póilíneachta nó gairmí eile a rinne imscrúdaithe sa réimse gníomhartha ábhartha.
  • Saineolaithe (AD9): Réimse 1/Réimse 2: Ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat agus 10 mbliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin - nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 11 bhliain ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin - sa réimse gníomhartha ábhartha. Ní mór 3 bliana ar a laghad a caitheadh ag bainistiú imscrúduithe casta a bheith ina gcuid den taithí sin (imscrúduithe amhail: imscrúduithe trasteorann, imscrúduithe ar ildéantóirí coire, lena n-áirítear ar an leibhéal náisiúnta, modus operandi casta, imscrúduithe an-íogair, imscrúduithe i dtimpeallachtaí idirnáisiúnta).

 

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais, faoin nós imeachta maidir le hiarratas a dhéanamh agus faoi na trialacha iontrála le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 7 Deireadh Fómhair ar aghaidh.