Istražitelji i stručnjaci za borbu protiv prijevara

Početna stranica > Istražitelji i stručnjaci za borbu protiv prijevara
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Europska komisija (EK) traži istražitelje i stručnjake za borbu protiv prijevara u području rashoda EU-a i borbe protiv korupcije te carine i trgovine, duhana i krivotvorene robe. Zaposleni istražitelji (razred AD 7) i stručnjaci (razred AD 9) uglavnom će raditi u Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

Poziv je upućen stručnjacima u profilima navedenima u nastavku. Kandidati se mogu prijaviti samo za jedan razred i jedno područje.

  • Područje 1. – Istrage i operacije za borbu protiv prijevara u području rashoda EU-a i borbe protiv korupcije

Istražitelji za borbu protiv prijevara (AD 7): Vaše glavne zadaće uključivat će provođenje istraga u području rashoda i prihoda EU-a, borbe protiv korupcije i teških povreda pravila koje počini osoblje EU-a.

Stručnjaci za borbu protiv prijevara (AD 9): S obzirom na visok stupanj specijalizacije provodit ćete i pružati stručnu potporu na visokoj razini u istragama i operacijama povezanima s rashodima i prihodima te borbom protiv korupcije.

  • Područje 2. – Istrage i operacije u borbi protiv prijevara u području carine i trgovine, duhana i krivotvorene robe

Istražitelji za borbu protiv prijevara (AD 7): Vaše glavne zadaće uključivat će provođenje istraga u području carina i trgovine, duhana ili krivotvorene robe.

Stručnjaci za borbu protiv prijevara (AD 9): Vaše glavne zadaće uključivat će provođenje i pružanje stručne potpore u istragama i operacijama u području carina i trgovine, duhana ili krivotvorene robe.

 

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira dostupno je na stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

 

Za prijavu morate biti državljani države članice EU-a, imati temeljito znanje jednog službenog jezika EU-a i zadovoljavajuće znanje engleskog ili francuskog jezika. Usto morate ispunjavati sljedeće kriterije, koji se razlikuju za različita područja:

 

  • Istražitelji (AD 7): Područje 1./Područje 2.: Morate imati diplomu sveučilišnog studija od najmanje 4 godine nakon koje ste stekli najmanje 6 godina radnog iskustva, ili diplomu sveučilišnog studija od najmanje 3 godine nakon koje ste stekli najmanje 7 godina radnog iskustva kao istražitelj, policijski službenik ili drugi stručnjak koji provodi istrage u odgovarajućem području.
  • Stručnjaci (AD 9): Područje 1./Područje 2.: Morate imati diplomu sveučilišnog studija od najmanje 4 godine nakon koje ste stekli najmanje 10 godina radnog iskustva ili diplomu sveučilišnog studija od najmanje 3 godine nakon koje ste stekli najmanje 11 godina radnog iskustva provodeći istrage u odgovarajućem području; tih 10 godina mora obuhvaćati najmanje 3 godine radnog iskustva u upravljanju složenim istragama (npr.: prekogranične istrage, istrage koje obuhvaćaju više počinitelja, uključujući one na nacionalnoj razini, složeni način rada, vrlo osjetljive istrage, istrage u međunarodnom okruženju).

 

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje, postupku prijave i testovima dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 7. listopada.