Kovos su sukčiavimu tyrėjai ir specialistai

Pradžia > Kovos su sukčiavimu tyrėjai ir specialistai
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Europos Komisija (EK) ieško kovos su sukčiavimu tyrėjų ir specialistų ES išlaidų ir kovos su korupcija, taip pat muitų ir prekybos, tabako ir suklastotų prekių srityse. Įdarbinti tyrėjai (AD7 lygio) ir specialistai (AD9 lygio) daugiausia dirbs Europos kovos su sukčiavimu tarnyboje (OLAF).

Siūlome darbą toliau nurodytų specializacijų specialistams. Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraišką galima teikti tik dėl vieno lygio ir vienos srities pareigų.

  • 1 sritis. Kovos su sukčiavimu tyrimai ir operacijos ES išlaidų ir kovos su korupcija srityje

Kovos su sukčiavimu tyrėjai (AD7). Pagrindinės užduotys – atlikti ES išlaidų ir pajamų, kovos su korupcija, ES institucijų personalo didelių prasižengimų srities ir kt. tyrimus.

Kovos su sukčiavimu specialistai (AD9). Aukšto lygio specializacijos darbuotojai atlieka tyrimus ir operacijas, susijusius su išlaidomis, pajamomis ir kova su korupcija, ir teikia šios srities aukšto lygio ekspertinę paramą.

  • 2 sritis. Kovos su sukčiavimu tyrimai ir operacijos muitų ir prekybos, tabako ir suklastotų prekių srityje

Kovos su sukčiavimu tyrėjai (AD7). Pagrindinės užduotys – atlikti muitų ir prekybos, tabako arba suklastotų prekių srities ir kt. tyrimus.

Kovos su sukčiavimu specialistai (AD9). Pagrindinės užduotys – atlikti muitų ir prekybos, tabako arba suklastotų prekių srities tyrimus ir operacijas ir teikti šios srities ekspertinę paramą.

 

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

 

Paraiškas teikti gali ES piliečiai, labai gerai mokantys vieną oficialiąją ES kalbą ir pakankamai gerai mokantys anglų arba prancūzų kalbą. Kandidatai taip pat turi atitikti kriterijus, kurie priklauso nuo to, kurioje srityje norima dirbti:

 

  • Tyrėjai (AD7): 1 sritis / 2 sritis. Kandidatai turi turėti bent 4 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 6 metų profesinė patirtis (arba bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 7 metų profesinė patirtis) dirbant tyrėju, policijos pareigūnu arba kitu specialistu, atliekančiu tyrimus atitinkamoje veiklos srityje.
  • Specialistai (AD9): 1 sritis / 2 sritis. Kandidatai turi turėti bent 4 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 10 metų profesinė patirtis (arba bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 11 metų profesinė patirtis) atliekant tyrimus atitinkamoje veiklos srityje. Į kandidato profesinę patirtį turi įeiti bent 3 metai profesinės patirties, įgytos valdant sudėtingus tyrimus (pvz., tarptautinius tyrimus, tyrimus, per kuriuos tiriami keli nusikalstamos veikos vykdytojai, taip pat nacionaliniu lygmeniu, sudėtingų veikimo būdų tyrimus, labai opius tyrimus, tyrimus tarptautinėje aplinkoje).

 

Išsami informacija apie reikalavimus, paraiškų teikimo tvarką ir testus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau paraiškų teikimo puslapius).

Paraiškos priimamos nuo spalio 7 d.