Izmeklētāji un eksperti krāpšanas apkarošanas jomā

Sākumlapa > Izmeklētāji un eksperti krāpšanas apkarošanas jomā
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Eiropas Komisija meklē izmeklētājus krāpšanas apkarošanas jomā un šādu jomu ekspertus: krāpšanas apkarošanas izmeklēšana ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā, kā arī krāpšanas apkarošanas izmeklēšana muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā. Darbā pieņemtie izmeklētāji (pakāpe AD 7) un eksperti (pakāpe AD 9) strādās galvenokārt Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Mēs piedāvājam darba iespējas zemāk aprakstīto profilu speciālistiem. Lūdzam ņemt vērā, ka varat pieteikties tikai vienai pakāpei un jomai.

  • 1. joma – krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā

Izmeklētāji krāpšanas apkarošanas jomā (AD 7): jūsu galvenais pienākums būs veikt izmeklēšanu ES izdevumu un ieņēmumu, korupcijas novēršanas un ES iestāžu darbinieku nopietnu pārkāpumu jomā.

Krāpšanas apkarošanas eksperti (AD 9): tā kā jums ir augsta specializācijas pakāpe, jūs nodrošināsiet augsta līmeņa eksperta atbalstu izmeklēšanai un darbībām, kas saistītas ar izdevumiem, ieņēmumiem un korupcijas apkarošanu.

  • 2. joma – krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā

Izmeklētāji krāpšanas apkarošanas jomā (AD 7): jūsu galvenais pienākums būs veikt izmeklēšanas muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā.

Krāpšanas apkarošanas eksperti (AD 9): jūsu galvenais pienākums būs veikt izmeklēšanas un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā, kā arī sniegt eksperta atbalstu šajā jomā.

 

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

 

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no ES oficiālajām valodām, kā arī apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda. Jums ir arī jāatbilst šādiem kritērijiem, kas ir atkarīgi no jūsu izvēlētās jomas.

 

  • Izmeklētāji (AD 7), 1. joma / 2. joma — jums tiek prasīta vismaz četrus gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā sešus gadus ilga darba pieredze izmeklētāja, policijas darbinieka vai cita tāda speciālista amatā, kas veic izmeklēšanas attiecīgajā jomā, vai tiek prasīta vismaz trīs gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā septiņus gadus ilga darba pieredze izmeklētāja, policijas darbinieka vai cita tāda speciālista amatā, kas veic izmeklēšanas attiecīgajā jomā.
  • Eksperti (AD 9), 1. joma / 2. joma — jums tiek prasīta vismaz četrus gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā 10 gadus ilga atbilstoša darba pieredze, veicot izmeklēšanu attiecīgajā darbības jomā, vai tiek prasīta vismaz 3 gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā 11 gadus ilga atbilstoša darba pieredze, veicot izmeklēšanu attiecīgajā darbības jomā. Jūsu darba pieredzei jāietver vismaz trīs gadi sarežģītu izmeklēšanu vadīšanā (piemēram, pārrobežu izmeklēšanas, vairāku likumpārkāpēju izmeklēšanas, tostarp valsts līmenī, sarežģīts modus operandi, ļoti sensitīvas izmeklēšanas, izmeklēšana starptautiskā vidē).

 

Sīkāku informāciju par prasībām, pieteikšanās procedūru un testiem meklējiet paziņojumā par konkursu mūsu pieteikšanās lapās, kas norādītas zemāk.

Pieteikšanās periods sākas 7. oktobrī.