Investigaturi u esperti kontra l-frodi

Paġna ewlenija > Investigaturi u esperti kontra l-frodi
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Il-Kummissjoni qed tfittex investigaturi u esperti kontra l-frodi fl-oqsma tan-nefqa tal-UE u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u tad-dwana u l-kummerċ, it-tabakk u l-oġġetti ffalsifikati. L-investigaturi (grad AD 7) u l-esperti (grad AD9) reklutati se jaħdmu prinċipalment fl-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF).

Aħna noffru opportunitajiet lill-esperti li huma adattati għal kwalunkwe wieħed mill-profili ta’ hawn taħt. Jekk jogħġbok kun af li tista’ tapplika biss għal grad u qasam wieħed.

  • Qasam 1 – Investigazzjonijiet u operazzjonijiet fil-qasam tan-nefqa tal-UE u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

Investigaturi kontra l-frodi (AD 7) Il-kompiti prinċipali tiegħek se jinkludu t-twettiq ta’ investigazzjonijiet fil-qasam tan-nefqa, id-dħul u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tal-UE u nuqqasijiet serji tal-istaff tal-UE.

Esperti kontra l-frodi (AD 9) Int li għandek grad għoli ta’ speċjalizzazzjoni se twettaq u tipprovdi appoġġ espert ta’ livell għoli lill-investigazzjonijiet u l-operazzjonijiet li jikkonċernaw in-nefqa, id-dħul u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

  • Qasam 1 – Investigazzjonijiet u operazzjonijiet kontra l-frodi fil-qasam tad-dwana u l-kummerċ, it-tabakk u l-oġġetti ffalsifikati

Investigaturi kontra l-frodi (AD 7) Il-kompiti prinċipali tiegħek se jinkludu t-twettiq ta’ investigazzjonijiet fil-qasam tad-dwana u l-kummerċ, it-tabakk u l-oġġetti ffalsifikati.

Esperti kontra l-frodi (AD 9) Il-kompiti prinċipali tiegħek se jkunu t-twettiq u l-għoti ta’ appoġġ espert lill-investigazzjonijiet u l-operazzjonijiet fil-qasam tad-dwana u l-kummerċ, it-tabakk u l-oġġetti ffalsifikati.

 

Bħala impjegatur, l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE joffru komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. 

Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel minn kollox biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess indaqs lill-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

 

Għandek dak li hu meħtieġ?

 

Biex tapplika, trid tkun ċittadin tal-UE, ikollok għarfien profond ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u għarfien sodisfaċenti tal-Ingliż jew tal-Franċiż. Se jkollok bżonn tissodisfa wkoll il-kriterji li ġejjin li jvarjaw skont l-oqsma differenti:

 

  • Investigaturi (AD 7): Qasam 1/Qasam 2: Irid ikollok grad universitarju ta’ mill-inqas 4 snin segwit minn tal-inqas 6 snin esperjenza professjonali - jew grad universitarju ta’ mill-inqas 3 snin segwit minn minimu ta’ 7 snin esperjenza professjonali - bħala investigatur, uffiċjal tal-pulizija jew professjonist ieħor li jwettaq investigazzjonijiet fil-qasam ta’ attività rispettiv.
  • Esperti (AD 9): Qasam 1/Qasam 2: Irid ikollok grad universitarju ta’ mill-inqas 4 snin segwit minn tal-inqas 10 snin esperjenza professjonali - jew grad universitarju ta’ mill-inqas 3 snin segwit minn minimu ta’ 11-il sena esperjenza professjonali - fit-twettiq tal-investigazzjonijiet fil-qasam ta’ attività rispettiv. L-esperjenza professjonali tiegħek trid tkun magħmula minn ta’ mill-anqas 3 snin fil-ġestjoni ta’ investigazzjonijiet kumplessi (eż.: investigazzjonijiet transfruntiera, investigazzjonijiet b’diversi awturi inkluż fil-livell nazzjonali, modus operandi kumplessi, investigazzjonijiet sensittivi ħafna, investigazzjonijiet f’ambjenti internazzjonali).

 

Għal informazzjoni ddettaljata dwar ir-rekwiżiti, il-proċedura tal-applikazzjoni u t-testijiet, jekk jogħġbok aqra l-Avviż tal-Kompetizzjoni fil-paġni tal-applikazzjoni tagħna hawn taħt.

Il-perjodu ta’ applikazzjoni jiftaħ fis-7 ta’ Ottubru.