Onderzoekers en deskundigen op het gebied van fraudebestrijding

Startseite > Onderzoekers en deskundigen op het gebied van fraudebestrijding
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

De Europese Commissie is op zoek naar onderzoekers op het gebied van fraudebestrijding en deskundigen op het gebied van EU-uitgaven en en corruptiebestrijding en op het gebied van douane en handel, tabak en namaakgoederen, die als ambtenaar in rang AD 7 (onderzoekers) of AD 9 (deskundigen) voornamelijk zullen worden ingezet bij het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Wij zoeken deskundigen die beantwoorden aan een van de onderstaande profielen. U kunt maar voor één profiel solliciteren!

  • Vakgebied 1 – Fraudebestrijdingsonderzoeken en -operaties op het gebied van EU-uitgaven en corruptiebestrijding

Onderzoekers op het gebied van fraudebestrijding (AD 7): Uw kerntaken omvatten het verrichten van onderzoeken op het gebied van de EU-uitgaven en ‑inkomsten, corruptiebestrijding en ernstige wanpraktijken van EU-personeel.

Deskundigen op het gebied van fraudebestrijding (AD 9): Als specialist verricht u onderzoeken en operaties op het gebied van uitgaven, inkomsten en corruptiebestrijding, en biedt u deskundige ondersteuning op hoog niveau daarbij.

  • Vakgebied 2 – Fraudebestrijdingsonderzoeken en -operaties op het gebied van douane en handel, tabak en namaakgoederen

Onderzoekers op het gebied van fraudebestrijding (AD 7): Uw kerntaken omvatten het verrichten van onderzoeken op het gebied van douane en handel, tabak en namaakgoederen.

Deskundigen op het gebied van fraudebestrijding (AD 9): Als specialist verricht u onderzoeken en operaties op het gebied van douane en handel, tabak en namaakgoederen en biedt u deskundige ondersteuning daarbij.

 

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. 

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Bent u de geknipte persoon?

 

Om te kunnen solliciteren moet u EU-burger zijn en een grondige kennis hebben van één van de officiële talen van de EU, en voldoende kennis van het Engels of Frans. U moet ook voldoen aan de volgende criteria:

 

  • Onderzoekers (AD 7): Vakgebied 1 & 2: U moet beschikken over een diploma van een opleiding van universitair niveau van ten minste vier jaar, gevolgd door ten minste zes jaar werkervaring (of een opleiding van universitair niveau van ten minste drie jaar, gevolgd door ten minste zeven jaar werkervaring) als onderzoeker, politieagent of in een andere functie waarin u onderzoeken op het vakgebied hebt uitgevoerd.
  • Deskundigen (AD 9): Vakgebied 1 & 2: U moet beschikken over een diploma van een opleiding van universitair niveau van ten minste vier jaar, gevolgd door ten minste tien jaar werkervaring (of een opleiding van universitair niveau van ten minste drie jaar, gevolgd door ten minste elf jaar werkervaring) waarbij u onderzoeken op het vakgebied hebt uitgevoerd. Van deze werkervaring moet ten minste drie jaar verband houden met het beheer van complexe onderzoeken (bv.: grensoverschrijdende onderzoeken, onderzoek met meerdere daders, ook op nationaal niveau, complexe werkwijzen, zeer gevoelige onderzoeken, onderzoeken in een internationale context).

 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de sollicitatieprocedure en de tests vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 7 oktober.