Urzędnicy prowadzący dochodzenia w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i eksperci ds. zwalczania nadużyć finansowych

Strona główna > Urzędnicy prowadzący dochodzenia w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i eksperci ds. zwalczania nadużyć finansowych
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Komisja Europejska (KE) zatrudni osoby na stanowiskach urzędników prowadzących dochodzenia w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych oraz ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinach wydatków unijnych, zwalczania korupcji, ceł i handlu oraz tytoniu i towarów podrobionych. Zatrudnieni urzędnicy prowadzący dochodzenia (grupa zaszeregowania AD 7) i eksperci (grupa zaszeregowania AD 9) będą pracować głównie w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Oferujemy stanowiska specjalistom w poniższych dziedzinach. Można się zgłosić tylko do jednej dziedziny i jednej grupy zaszeregowania.

  • Dziedzina 1 – Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie wydatków unijnych i zwalczania korupcji

Urzędnicy prowadzący dochodzenia w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych (AD 7): Obowiązki osób zatrudnionych na tym stanowisku będą obejmować prowadzenie dochodzeń w dziedzinie wydatków i dochodów UE, zwalczania korupcji oraz poważnych nadużyć popełnianych przez pracowników UE.

Eksperci ds. zwalczania nadużyć finansowych (AD 9): Obowiązki osób zatrudnionych na tym stanowisku będą wymagać wysokiego stopnia specjalizacji i będą obejmować prowadzenie dochodzeń i operacji dotyczących wydatków i dochodów i zwalczania korupcji oraz zapewnianie wsparcia eksperckiego w tym zakresie.

  • Dziedzina 2 – Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych

Urzędnicy prowadzący dochodzenia w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych (AD 7): Obowiązki osób zatrudnionych na tym stanowisku będą obejmować prowadzenie dochodzeń w dziedzinie ceł i handlu oraz dochodzeń dotyczących tytoniu i towarów podrobionych.

Eksperci ds. zwalczania nadużyć finansowych (AD 9): Głównym ich zadaniem będzie prowadzenie dochodzeń i operacji w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczących tytoniu i towarów podrobionych, a także zapewnianie wsparcia eksperckiego w tym zakresie.

 

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

 

Kandydaci muszą być obywatelami UE i muszą bardzo dobrze znać jeden z języków urzędowych UE oraz dobrze znać język angielski albo francuski. Muszą również spełniać następujące kryteria, które różnią się w zależności od dziedziny:

 

  • Urzędnicy prowadzący dochodzenia (AD 7), dziedzina 1/dziedzina 2: Kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata i zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, lub dyplom studiów trwających co najmniej 3 lata i zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prowadzącego dochodzenia, funkcjonariusza policji lub innego rodzaju specjalisty prowadzącego dochodzenia w dziedzinie objętej konkursem.
  • Eksperci (AD 9), dziedzina 1/dziedzina 2: Kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata i zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, lub dyplom studiów trwających co najmniej 3 lata i zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 11-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu dochodzeń w dziedzinie objętej konkursem. Wymagane doświadczenie zawodowe musi obejmować co najmniej 3 lata doświadczenia w dziedzinie zarządzania złożonymi dochodzeniami (takimi jak dochodzenia transgraniczne, dochodzenia z udziałem wielu sprawców, w tym na szczeblu krajowym, o złożonych metodach działania, dochodzenia o wysokim stopniu poufności, dochodzenia w środowisku międzynarodowym).

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów, procedury zgłaszania się i testów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 7 października.