Preiskovalci in strokovnjaki za boj proti goljufijam

Domača stran > Preiskovalci in strokovnjaki za boj proti goljufijam
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Evropska komisija išče preiskovalce in strokovnjake za boj proti goljufijam na področju odhodkov EU in boja proti korupciji ter na področju carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga. Izbrani preiskovalci (razred AD7) in strokovnjaki (razred AD9) bodo delali predvsem v Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF).

Priložnosti ponujamo strokovnjakom in strokovnjakinjam profilov, predstavljenih v nadaljevanju. Prijavite se lahko samo za en razred in področje.

  • Področje 1 – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju odhodkov EU in boja proti korupciji

Preiskovalci za boj proti goljufijam (AD7): Med vašimi glavnimi nalogami bo izvajanje preiskav na področju odhodkov in prihodkov EU, boja proti korupciji in/ali resnih kršitev osebja EU.

Strokovnjaki za boj proti goljufijam (AD 9): Kot visokospecializirani kandidat ali kandidatka boste vodili preiskave in operacije v zvezi z odhodki, prihodki in bojem proti korupciji ter zagotavljali strokovno podporo na visoki ravni za te preiskave in operacije.

  • Področje 2 – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga

Preiskovalci za boj proti goljufijam (AD7): Med vašimi glavnimi nalogami bo izvajanje preiskav na področju carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga.

Strokovnjaki za boj proti goljufijam (AD 9): Med vašimi glavnimi nalogami bosta izvajanje preiskav in operacij na področju carine in trgovine, tobaka ali ponarejenega blaga ter zagotavljanje strokovne podpore za te preiskave in operacije.

 

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

 

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od uradnih jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino. Izpolnjevati morate tudi naslednja merila, ki se razlikujejo glede na različna področja:

 

  • Preiskovalci (AD7): področji 1 in 2: Imeti morate zaključen vsaj štiriletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj, ali vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi najmanj 7 let delovnih izkušenj preiskovalca, policijskega uradnika ali drugega strokovnjaka, pristojnega za izvajanje preiskav na zadevnem področju dejavnosti.
  • Strokovnjaki (AD9): področji 1 in 2: Imeti morate zaključen vsaj štiriletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj 10 let delovnih izkušenj, ali vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi najmanj 11 let delovnih izkušenj z izvajanjem preiskav na zadevnem področju dejavnosti. Vaše delovne izkušnje morajo zajemati vsaj 3 leta izkušenj z vodenjem kompleksnih preiskav (npr.: čezmejne preiskave, preiskave, ki vključujejo več storilcev, tudi na nacionalni ravni, kompleksen način delovanja, zelo občutljive preiskave, preiskave v mednarodnem okolju).

 

Podrobnejše informacije o pogojih, postopku prijave in testih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnjih straneh za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati s 7. oktobrom.