Utredare och experter inom bedrägeribekämpning

Förstasida > Utredare och experter inom bedrägeribekämpning
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

EU-kommissionen söker just nu utredare och experter på bedrägeribekämpning med inriktning på EU-utgifter och korruptionsbekämpning samt på tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor. Om du rekryteras som utredare (lönegrad AD 7) eller expert (lönegrad AD 9) får du främst arbeta vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Vi söker specialister som passar in på någon av profilerna nedan. Du får bara söka till en av lönegraderna och ett område.

  • Område 1 – Utredningar och operationer som rör bedrägerier med EU-utgifter samt korruptionsbekämpning

Bedrägeriutredare (AD 7): Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att göra utredningar som rör EU:s utgifter och inkomster, korruption och allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda.

Bedrägeriexpert (AD 9): Du har en hög grad av specialisering och ska leda och ge expertstöd på hög nivå i samband med utredningar och operationer som rör utgifter, inkomster och korruption.

  • Område 2 – Utredningar och operationer som rör bedrägerier inom tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor

Bedrägeriutredare (AD 7): Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att utreda bedrägerifall inom tull och handel, tobak eller varumärkesskyddade varor.

Bedrägeriexpert (AD 9): Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att leda och ge expertstöd på hög nivå i samband med utredningar och operationer som rör tull och handel, tobak eller varumärkesförfalskade varor.

 

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

 

För att kunna ansöka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska. Du måste också uppfylla följande krav som varierar beroende på område:

 

  • Utredare (AD 7) inom område 1 och 2: Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst sex års yrkeserfarenhet eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst sju års yrkeserfarenhet som utredare, polis eller annan tjänsteman som gör utredningar inom respektive område.
  • Expert (AD 9) inom område 1 och 2: Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst tio års yrkeserfarenhet eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst elva års yrkeserfarenhet som utredare inom respektive område. Du måste ha minst tre års yrkeserfarenhet av att leda komplexa utredningar (t.ex. gemensamma utredningar mellan länder, utredningar med flera gärningsmän även på nationell nivå, komplexa modus operandi, ytterst känsliga utredningar eller utredningar i internationella miljöer).

 

Du kan läsa mer om kraven, ansökningsförfarandet och proven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 7 oktober.