Ozbrojení pracovníci bezpečnostní a ochranné služby

Úvod > Ozbrojení pracovníci bezpečnostní a ochranné služby

Evropský parlament a Rada Evropské unie hledají zájemce o práci ozbrojené ostrahy, kteří budou v rámci bezpečnostní a ochranné služby těchto institucí přispívat k bezproblémovému každodennímu provozu orgánů EU.

Jakožto ozbrojení pracovníci bezpečnostní a ochranné služby budete hlídkováním a kontrolou prostor a personálu zajišťovat bezpečnost a ochranu zaměstnanců, návštěvníků a hostů a budete střežit majetek. Musíte být schopni zabránit situacím ohrožujícím bezpečnost, rychle reagovat, mít schopnost získat kontrolu nad situací a hlásit jakékoli podezřelé chování a incidenty. Může být po vás požadováno, abyste pracovali v denních i nočních směnách, o víkendech a státních svátcích. Vaše služba může vyžadovat i cesty do zahraničí.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto u všech uchazečů uplatňuje zásadu rovných příležitostí, rovného zacházení a rovného přístupu. Další informace o naší politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto pracovní příležitost ujít! Přihlášky můžete posílat od 30.8.2018.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a ovládat alespoň dva úřední jazyky EU, jedním z nich musí být angličtina nebo francouzština. Kromě toho musíte být fyzicky zdatní, abyste mohli plnit svěřené úkoly, musíte splňovat předpoklady k získání zbrojního pasu a být ochotni podrobit se bezpečnostní prověrce.

 

Pracovníci bezpečnostní a ochranné služby – přehled

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Postupový test

Hodnotící centrum

Rezervní seznam