Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Αρχική σελίδα > Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανάγκη από ενόπλους υπαλλήλους ασφάλειας και προστασίας οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ομαλή καθημερινή λειτουργία των οργάνων της ΕΕ.

Ως ένοπλος υπάλληλος ασφάλειας και προστασίας, θα εξασφαλίζετε την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών, των προσκεκλημένων και της ιδιοκτησίας, διενεργώντας περιπολίες και ελέγχους στα κτίρια και το προσωπικό. Πρέπει να διαθέτετε ικανότητες πρόληψης καταστάσεων που απειλούν την ασφάλεια, να μπορείτε να ενεργείτε γρήγορα με σκοπό την ανάκτηση του ελέγχου μιας κατάστασης και να αναφέρετε συμπεριφορές και περιστατικά που κρίνετε ύποπτα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας, μπορεί να σας ζητηθεί να εργαστείτε σε νυχτερινές βάρδιες, τα σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, καθώς και να ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 30/8/2018.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Επιπλέον, πρέπει να έχετε την κατάλληλη σωματική κατάσταση για την εκτέλεση των καθηκόντων σας, να μπορείτε να λάβετε άδεια οπλοφορίας και να είστε έτοιμοι να υποβληθείτε σε έρευνα ασφάλειας.

 

Συνοπτική περιγραφή των ενόπλων υπαλλήλων ασφάλειας και προστασίας

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Ενδιάμεση δοκιμασία

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος