Relvastatud turva- ja kaitsetöötaja

Avaleht > Relvastatud turva- ja kaitsetöötaja

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu otsivad relvastatud turva- ja kaitsetöötajaid, kes panustaksid ELi institutsioonide igapäevatöö sujuvasse toimimisse.

Relvastatud turva- ja kaitsetöötajana hoolitsete selle eest, et personalile, külastajatele, külalistele ja varale oleks tagatud ohutu ja turvaline keskkond, tehes sel eesmärgil ringkäike ja kontrollides ruume ja personali. Peate suutma ära hoida turvalisust ohustavate olukordade tekkimise, tegutseda kiirelt, et olukord kontrolli alla saada, ja anda teada kahtlasest käitumisest ja intsidentidest. Teilt võidakse nõuda töötamist päevases või öises vahetuses, samuti nädalavahetustel ja riigipühadel ning välislähetustes käimist.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet meie võrdsete võimaluste poliitika ning selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi, leiate meie vastavalt veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 30. augustil 2018.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema kas inglise või prantsuse keel. Lisaks peate olema füüsiliselt võimeline täitma oma ülesandeid, valmis saama tulirelvaluba ja läbima asjakohase julgeolekukontrolli.

 

Relvastatud turva- ja kaitsetöötaja ametikoha tutvustus

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Vahekatse

Hindamiskeskus

Reservnimekiri