Aseistettu turva- ja suojeluhenkilöstö

Etusivu > Aseistettu turva- ja suojeluhenkilöstö

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hakevat palvelukseensa aseistettuja turva- ja suojeluvirkailijoita, joiden tehtävänä on osaltaan varmistaa EU:n toimielinten päivittäisen toiminnan sujuvuus.

Aseistetut turva- ja suojeluvirkailijat huolehtivat henkilöstön, vierailijoiden, vieraiden ja omaisuuden turvallisuudesta partioimalla ja valvomalla tiloja ja ihmisiä. Heidän on pystyttävä ehkäisemään turvallisuutta uhkaavien tilanteiden syntymistä ja toimimaan nopeasti saadakseen tilanteen hallintaansa. Lisäksi heidän tehtävänään on raportoida häiriöistä tai epäilyttävästä käyttäytymisestä. Päivätyön lisäksi he voivat joutua työskentelemään öisin sekä viikonloppuisin ja yleisinä vapaapäivinä sekä tekemään työmatkoja ulkomaille.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Virkamieskilpailun hakuaika alkaa 30.8.2018.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU-kansalainen ja hänen on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä, joista toisen on oltava englanti tai ranska. Lisäksi hakijalla on oltava fyysiset edellytykset työtehtävien edellyttämien vaatimusten täyttämiseen ja hänen on voitava saada ampuma-aselupa. Hakijan on suostuttava turvallisuustutkinnan tekemiseen.

 

Aseistettujen turva- ja suojeluvirkailijoiden valintamenettelyn vaiheet

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Keskivaiheen koe

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo