Oifigigh Shlándála agus Chosanta Armtha

Etusivu > Oifigigh Shlándála agus Chosanta Armtha

Tá Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an Aontais Eorpaigh ar lorg Oifigigh Shlándála agus Chosanta Armtha chun cuidiú le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh a bheith ag oibriú go rianúil ó lá go lá.

I do cháil mar oifigeach slándála agus cosanta féachfaidh tú chuige go mbeidh timpeallacht na foirne, na gcuairteoirí, na n-aíonna agus na bhfoirgneamh slán sábháilte trí bheith ar patról sa suíomh agus monatóireacht a dhéanamh ar an áitreabh agus ar an bhfoireann. Ní mór duit a bheith in ann cosc a chur ar bhagairtí ar an tslándáil, beart a dhéanamh go tapa chun smacht a fháil ar dhálaí a d'éirigh deacair agus aon iompar nó teagmhas amhrasach a thuairisciú. Is féidir go n-iarrfar ort a bheith ag obair sa lá nó san oíche, ag an deireadh seachtaine nó le linn laethanta saoire poiblí agus a bheith ag taisteal thar lear.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas deiseanna comhionanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh le haghaidh trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 30/08/2018.

 

An bhfuil an mianach is gá ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith agat, an Béarla nó an Fhraincis ar cheann acu. Ar a bharr sin, ní mór duit a bheith sách aclaí chun dualgais an phoist a dhéanamh, a bheith incháilithe ceadúnas airm tine a fháil agus a bheith toilteanach dul faoi imscrúdú sábháilteachta.

 

Forléargas ar oifigigh shlándála agus chosanta armtha

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Triail idirmheánach

Ionad Measúnaithe

Painéal