Naoružani službenici za sigurnost i zaštitu

Početna stranica > Naoružani službenici za sigurnost i zaštitu

Europski parlament i Vijeće Europske unije traže naoružane službenike za sigurnost i zaštitu koji će sudjelovati u osiguravanju neometanog svakodnevnog rada institucija EU-a.

Naoružani službenici za sigurnost i zaštitu brinu se za sigurnost zaposlenika, posjetitelja, gostiju i imovine obavljanjem ophodnje i nadzora zgrada i osoblja. Kandidati moraju biti sposobni spriječiti situacije u kojima je ugrožena sigurnost, brzo djelovati radi ponovne uspostave kontrole nad situacijom i prijaviti svako sumnjivo ponašanje ili incident. Od naoružanih službenika za sigurnost i zaštitu može se zahtijevati da rade u dnevnoj ili noćnoj smjeni te vikendima i praznicima, ili da putuju u inozemstvo.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Prijave se otvaraju 30. kolovoza 2018.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Morate imati državljanstvo jedne od država članica EU-a i znati najmanje dva službena jezika EU-a, od kojih jedan mora biti engleski ili francuski. Usto morate biti fizički sposobni obavljati poslove radnog mjesta, morate moći dobiti dozvolu za nošenje vatrenog oružja i biti spremni podvrgnuti se sigurnosnoj provjeri.

 

Pregled natječaja za naoružane službenike za sigurnost i zaštitu

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Računalni testovi

Probir talenata/Talent screener

Međutest

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata