Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony

Strona główna > Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłaszają nabór na stanowiska uzbrojonych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa i ochrony odpowiedzialnych za zapewnianie na co dzień sprawnego funkcjonowania instytucji UE.

Uzbrojeni funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa i ochrony odpowiadają za zapewnianie ochrony pracowników i odwiedzających oraz bezpieczeństwa budynków poprzez monitoring budynku i personelu. Do ich zadań należy zapobieganie sytuacjom stwarzającym zagrożenie, szybkie odzyskiwanie kontroli w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań i incydentów. Praca na tym stanowisku może obejmować pracę w dzień, w nocy, w weekendy i w dni wolne, może też wymagać podróży za granicę.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, zamieściliśmy na osobnej stronie.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 30/08/2018 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej dwa języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski lub francuski. Muszą ponadto być w kondycji fizycznej odpowiedniej do ich obowiązków, spełniać wymogi konieczne do otrzymania pozwolenia na broń palną oraz być gotowi poddać się postępowaniu sprawdzającemu.

 

Konkurs na uzbrojonych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa i ochrony

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Testy pośrednie

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa