Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb

Domovská stránka > Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb

Európsky parlament a Rada Európskej únie hľadajú ozbrojených príslušníkov bezpečnostných a ochranných služieb, ktorí prispejú k bezproblémovému každodennému fungovaniu inštitúcií EÚ.

Ako ozbrojený príslušník bezpečnostných a ochranných služieb budete zodpovedný za zaistenie bezpečného prostredia pre personál, návštevníkov a majetok, a to hliadkovaním a monitorovaním priestorov a osôb. Musíte byť schopný predchádzať situáciám ohrozujúcim bezpečnosť, vedieť konať rýchlo s cieľom opätovne získať kontrolu nad situáciou a oznamovať podozrivé správanie a incidenty. Táto pozícia môže zahŕňať prácu na denné či nočné zmeny, počas víkendov a sviatkov, ako aj cestovanie do zahraničia.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch nájdete na osobitnej webovej stránke.

Nenechajte si ujsť túto skvelú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 30. augusta 2018.

 

Máte potrebné schopnosti?

Musíte byť občanom EÚ a vedieť aspoň dva úradné jazyky EÚ, z ktorých jeden musí byť angličtina alebo francúzština. Okrem toho musíte byť fyzicky zdatný plniť si pracovné úlohy, schopný získať zbrojný preukaz a byť pripravený podrobiť sa bezpečnostnému vyšetrovaniu.

 

Prehľad informácií o ozbrojených príslušníkoch bezpečnostných a ochranných služieb

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Postupový test

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam