Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Förstasida > Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd söker beväpnad säkerhets- och skyddspersonal för den dagliga verksamheten i EU-institutionerna.

Som beväpnad säkerhets- och skyddsvakt ska du se till att personal, besökare, gäster och lokaler är säkra och trygga genom att patrullera och övervaka våra byggnader och dem som vistas där. Du ska kunna förebygga hotfulla situationer, agera snabbt i skarpa lägen och rapportera misstänkta händelser och personer. Arbetet innebär både dag- och nattskift, helgarbete och utlandsresor.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 30 augusti 2018.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och kunna minst två officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska eller franska. Du måste också vara i god fysisk form, ha möjlighet att få vapenlicens och vara beredd att genomgå en säkerhetsutredning.

 

Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Mellanprov

Utvärderingscentrum

Reservlista