Начало > Призив за сътрудничество към всички организации в областта на многообразието и приобщаването в ЕС

Призив за сътрудничество към всички организации в областта на многообразието и приобщаването в ЕС

EPSO активно насърчава равенството и многообразието във всички свои процедури за подбор.

По-конкретно EPSO желае да достигне до граждани на ЕС от различни среди и произход, да ги информира за възможностите за работа в институциите на ЕС и за своята политика за равенство и многообразие и да ги насърчи да помислят за кариера в институциите или агенциите на Съюза и да кандидатстват в текущи и бъдещи процедури за подбор на EPSO.

За повече информация относно настоящата покана за сътрудничество, моля, посетете специалната страница.

Дата на публикуване : 10/12/2020 - 09:45
Дата на актуализацията : 22/01/2021 - 09:36