Αρχική σελίδα > Πρόσκληση συνεργασίας προς όλες τις οργανώσεις της ΕΕ που προωθούν την πολυμορφία και την ένταξη.

Πρόσκληση συνεργασίας προς όλες τις οργανώσεις της ΕΕ που προωθούν την πολυμορφία και την ένταξη.

Η EPSO προωθεί ενεργά την ισότητα και την πολυμορφία σε όλες τις διαδικασίες της επιλογής προσωπικού.

Ειδικότερα, η EPSO επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες της ΕΕ, απ΄ όπου κι αν προέρχονται, σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ και την πολιτική της για την ισότητα και την πολυμορφία, να τους παροτρύνει να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας σταδιοδρομίας στα όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ και, τελικά, να υποβάλουν αίτηση για τις τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες επιλογής της EPSO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρόσκληση συνεργασίας θα βρείτε στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης : 10/12/2020 - 09:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 22/01/2021 - 09:36