Početna stranica > Poziv na suradnju svim organizacijama EU-a koje promiču raznolikost i uključenost

Poziv na suradnju svim organizacijama EU-a koje promiču raznolikost i uključenost

EPSO aktivno promiče jednakost i raznolikost u svakom svojem postupku odabira.

Konkretno, EPSO bi želio doprijeti do građana EU-a iz različitih sredina, informirati ih o mogućnostima zapošljavanja u EU-u i njegovoj politici jednakosti i raznolikosti te ih potaknuti na to da razmisle o karijeri u institucijama ili agencijama EU-a i da se u konačnici prijave na EPSO-ove tekuće i buduće postupke odabira.

Više informacija o ovom pozivu na suradnju možete pronaći na stranici posvećenoj tim pitanjima.

Datum objave : 10/12/2020 - 09:45
Datum zadnjeg ažuriranja : 22/01/2021 - 09:36