Strona główna > Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji w UE zajmujących się różnorodnością i włączeniem społecznym

Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji w UE zajmujących się różnorodnością i włączeniem społecznym

EPSO aktywnie promuje równość i różnorodność we wszystkich prowadzonych przez siebie procedurach naboru.

Dlatego też chciałoby dotrzeć do obywateli Unii wywodzących się z różnych środowisk, poinformować ich o możliwościach pracy w instytucjach UE oraz o stosowanej przez siebie polityce równości i różnorodności, a także zachęcić ich do rozważenia kariery w instytucjach lub agencjach UE i do wzięcia udziału w już ogłoszonych i przyszłych procedurach naboru EPSO.

Więcej informacji na temat tego zaproszenia do współpracy można znaleźć tutaj.

Data publikacji : 10/12/2020 - 09:45
Data aktualizacji : 22/01/2021 - 09:36