Начало > Покана за сътрудничество за всички организации в ЕС, които работят за подобряване на благосъстоянието на гражданите на ЕС с увреждания

Покана за сътрудничество за всички организации в ЕС, които работят за подобряване на благосъстоянието на гражданите на ЕС с увреждания

В EPSO вярваме в равенството и многообразието и активно ги насърчаваме във всички наши процедури за подбор.

По-специално бихме желали да достигнем до гражданите на ЕС с увреждания (включително различни заболявания) и да ги насърчим да кандидатстват за работа в институциите или агенциите на ЕС.

Това също така е възможност да информираме гражданите и потенциалните кандидати за нашата политика за многообразие и равно третиране и за специалните мерки за кандидати с увреждания (включително различни заболявания), както и да предоставим информация за някои практически инструменти, с чиято помощ можете да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация относно поканата за сътрудничество, моля, посетете специалната страница.

Дата на публикуване : 03/12/2019 - 10:00
Дата на актуализацията : 25/02/2020 - 17:16