Αρχική σελίδα > Πρόσκληση συνεργασίας προς όλες τις οργανώσεις της ΕΕ που εργάζονται για τη στήριξη και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ με αναπηρία

Πρόσκληση συνεργασίας προς όλες τις οργανώσεις της ΕΕ που εργάζονται για τη στήριξη και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ με αναπηρία

Στην EPSO πιστεύουμε στην ισότητα και την πολυμορφία και τις προωθούμε σε όλες τις διαδικασίες μας επιλογής προσωπικού.

Ειδικότερα, επιθυμούμε να απευθυνθούμε στους πολίτες της ΕΕ με αναπηρία (ή διάφορα προβλήματα υγείας) και να τους ενθαρρύνουμε να υποβάλουν αίτηση για να εργαστούν στα όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ.

Είναι επίσης ευκαιρία να ενημερώσουμε τους πολίτες και πιθανούς υποψηφίους σχετικά με την πολιτική μας υπέρ της ισότητας και της πολυμορφίας και να τους παρουσιάσουμε τα ειδικά μέτρα που ισχύουν για υποψηφίους με αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων διαφόρων προβλημάτων υγείας) καθώς και τα πρακτικά εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να ζητούν ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση συνεργασίας, επισκεφτείτε την ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης : 03/12/2019 - 10:00
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/02/2020 - 17:16