Početna stranica > Poziv na suradnju svim organizacijama EU-a koje se zalažu za dobrobit građana EU-a s invaliditetom

Poziv na suradnju svim organizacijama EU-a koje se zalažu za dobrobit građana EU-a s invaliditetom

EPSO vjeruje u jednakost i raznolikost i aktivno ih promiče u svakom postupku odabira.

Stoga se želimo obratiti građanima EU-a s invaliditetom odnosno drugim zdravstvenim problemom i potaknuti ih da se prijave za rad u institucijama ili agencijama EU-a.

To je prilika i za informiranje građana i potencijalnih kandidata o EPSO-ovoj politici jednakosti i raznolikosti, posebnim mjerama za kandidate s invaliditetom odnosno drugim zdravstvenim problemom te za razmjenu praktičnih uputa o tome kako zatražiti posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira.

Više informacija o pozivu na suradnju možete pronaći na stranici posvećenoj tim pitanjima.

Datum objave : 03/12/2019 - 10:00
Datum zadnjeg ažuriranja : 25/02/2020 - 17:16