Strona główna > Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji UE zaangażowanych w promowanie praw i dobrobytu obywateli UE z niepełnosprawnością

Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji UE zaangażowanych w promowanie praw i dobrobytu obywateli UE z niepełnosprawnością

W EPSO wyznajemy zasadę równości szans i różnorodności i aktywnie ją promujemy we wszystkich procedurach naboru.

W szczególności chcielibyśmy dotrzeć do obywateli UE z niepełnosprawnościami (lub cierpiących na różne schorzenia) i zachęcić ich do ubiegania się o pracę w unijnych instytucjach i agencjach.

Jest to również okazja do poinformowania społeczeństwa i potencjalnych kandydatów o naszej polityce równości szans i różnorodności, szczególnych udogodnieniach dla kandydatów z niepełnosprawnościami (lub cierpiących na różne schorzenia) oraz podzielenia się praktycznymi narzędziami przydatnymi przy składaniu wniosków o specjalne dostosowanie warunków przeprowadzania testów do potrzeb kandydata.

Więcej informacji na temat zaproszenia do współpracy można znaleźć na stronie na ten temat.

Data publikacji : 03/12/2019 - 10:00
Data aktualizacji : 25/02/2020 - 17:16