Domovská stránka > Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie EÚ, ktoré podporujú občanov EÚ so zdravotným postihnutím a prispievajú k zlepšeniu ich životnej úrovne

Výzva na spoluprácu pre všetky organizácie EÚ, ktoré podporujú občanov EÚ so zdravotným postihnutím a prispievajú k zlepšeniu ich životnej úrovne

V úrade EPSO veríme v rovnosť a diverzitu a tieto hodnoty aktívne podporujeme vo všetkých našich výberových konaniach.

Chceli by sme osloviť najmä občanov EÚ so zdravotným postihnutím (vrátane rôznych zdravotných ťažkostí) a nabádať ich, aby sa uchádzali o prácu v inštitúciách alebo agentúrach EÚ.

Je to zároveň príležitosť informovať našich občanov a potenciálnych uchádzačov o našej politike rovnosti a rozmanitosti a o osobitných opatreniach pre uchádzačov so zdravotným postihnutím (vrátane rôznych zdravotných ťažkostí), a zároveň im poskytnúť praktické rady, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch.

Viac informácií o výzve na spoluprácu nájdete na vyhradenej stránke.

Dátum publikovania : 03/12/2019 - 10:00
Dátum aktualizácie : 25/02/2020 - 17:16