Конферентни оператори

Начало > Конферентни оператори
Picture showing a conference room

Имате опит в работата с аудио-визуално оборудване? Реагирате бързо на промени в обстоятелствата и поемате инициатива? Комуникирате ефективно с колегите си и умеете да се справяте с проблемите? Европейската комисия търси да назначи конферентни оператори (функционална група секретари/деловодители). 

Конферентните оператори отговарят за работата с аудио-визуална техника в мултимедийни/аудио-визуални или конферентни съоръжения, както и за оказването на техническа помощ от първо ниво за аудио-визуално и компютърно оборудване. Служебните задължения включват цифрово записване на разисквания, извършване на всекидневна проверка на аудио-визуално оборудване в конферентни съоръжения и подбор на изображения, заснети чрез конфигурация от няколко камери на заседания и други мероприятия. Операторите трябва да могат да работят често при висока натовареност, както самостоятелно, така и в екип.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът за кандидатстване започва на 7 ноември!

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете поне два официални езика на ЕС, като един от тях трябва да бъде английски или френски.

Освен това трябва да имате образование след средно образование с продължителност най-малко една година и поне четири години професионален стаж, пряко свързан с естеството на задълженията, или средно образование, даващо достъп до образование след завършено средно образование, и поне шест години професионален стаж, пряко свързан с естеството на задълженията. Можете също да кандидатствате, ако имате професионално обучение с продължителност поне една година, последвана от най-малко шест години професионален стаж, като и двете са директно свързани с естеството на служебните задължения. 

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса, публикувано на 7 ноември 2019 г.

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса