Konferenční technik

Úvod > Konferenční technik
Picture showing a conference room

Máte zkušenosti s provozem audiovizuálního zařízení? Umíte se rychle přizpůsobit měnícím se okolnostem a rozhodovat se samostatně? Máte dobré komunikační dovednosti a umíte efektivně řešit problematické situace? Evropská komise hledá zájemce o pozici konferenční technik (funkční skupina administrativní pracovníci). 

Konferenční technici mají na starost provoz zvukového a obrazového technického vybavení multimediálních/audiovizuálních či konferenčních prostor. Dále poskytují primární technickou podporu při problémech týkajících se audiovizuálního a počítačového vybavení. K jejich úkolům patří vytvářet digitální záznamy z jednání, provádět každodenní kontrolu audiovizuálního zařízení v konferenčních místnostech a vybírat záběry z vícekamerové konfigurace na zasedáních a dalších akcích. Technici musí zvládat práci pod tlakem a být schopni pracovat nejen v týmu, ale i samostatně.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností dalšího vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu tak vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky lze podávat od 7. listopadu 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít znalost alespoň dvou úředních jazyků EU, přičemž jedním musí být angličtina nebo francouzština.

Dále musíte mít postsekundární vzdělání v délce alespoň jednoho roku a následnou odbornou praxi v délce minimálně 4 let, která přímo souvisí s pracovní náplní této pozice, nebo sekundární vzdělání umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, po němž jste absolvovali minimálně šestiletou odbornou praxi přímo související s uvedenou náplní práce. Přihlásit se můžete také v případě, že máte odborné vzdělání v délce alespoň jednoho roku a následně minimálně šestiletou odbornou praxi, přičemž obojí musí přímo souviset s uvedenou pracovní náplní.
 

Podrobné informace o požadavcích najdete v oznámení o výběrovém řízení, které bude zveřejněno 7. listopadu 2019.

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam