Konverentsitehnikud

Avaleht > Konverentsitehnikud
Picture showing a conference room

On teil kogemusi audiovisuaalseadmete käitamisega? Kas suudate muutuvatele oludele kiiresti reageerida ja haarata initsiatiivi? Kas suhtlete oma kolleegidega tulemuslikult ja teil on head probleemide lahendamise oskused? Euroopa Komisjon võtab tööle konverentsitehnikuid (sekretäride/kantseleitöötajate kategooria). 

Konverentsitehnikud vastutavad multimeedia-/audiovisuaal- või konverentsipaigaldiste heli- ja videoseadmete käitamise eest ning pakuvad audiovisuaal- ja arvutiseadmetega seotud esmatasandi tehnilist tuge. Nende tööülesanneteks on muu hulgas arutelude salvestamine digitaalselt, konverentsiruumide audiovisuaalseadmete igapäevane kontrollimine ning pildi valik koosolekutel ja üritustel kasutatava multikaamera seadistuse põhjal. Tehnikud peaksid olema suutelised sageli töötama pingelistes olukordades nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab vastavalt veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 7. novembrist!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaat peab olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema inglise või prantsuse keel.

Lisaks peab kandidaadil olema vähemalt üheaastane keskharidusjärgne haridus ning sellele järgnenud vähemalt nelja-aastane erialane töökogemus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas või keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, millele on järgnenud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas. Võite kandideerida ka juhul, kui olete läbinud vähemalt üheaastase erialase koolituse ning sellele on järgnenud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas. 

Üksikasjalikku teavet kandideerimiskriteeriumite kohta leiate 7. novembril 2019 avaldatud konkursiteatest.

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri