Konferenssitekniikka-avustajat

Etusivu > Konferenssitekniikka-avustajat
Picture showing a conference room

Onko sinulla kokemusta audiovisuaalisten laitteiden käytöstä? Osaatko toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja oletko aloitteellinen? Viestitkö tehokkaasti työtovereiden kanssa ja onko sinulla hyvät ongelmanratkaisutaidot? Euroopan komissio hakee palvelukseensa konferenssitekniikka-avustajia (tehtäväryhmä sihteerit/virkailijat). 

Konferenssitekniikka-avustajat vastaavat multimedia-/audiovisuaali- tai konferenssilaitteistoihin kuuluvien ääni- ja kuvalaitteiden käytöstä sekä tarjoavat audiovisuaalilaitteita ja tietokoneita koskevaa ensimmäisen tason teknistä tukea. Tehtäviin kuuluu keskustelujen tallentaminen digitaaliseen muotoon, konferenssisalien audiovisuaalisten laitteiden tarkastaminen päivittäin sekä kuvien valikointi kokouksissa ja tapahtumissa käytettävän monikamerajärjestelmän pohjalta. Hakijalta edellytetään kykyä työskennellä toistuvasti paineen alla sekä yksin että ryhmässä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Tartu tilaisuuteen – hakuaika alkaa 7. marraskuuta!

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Sinun on oltava EU:n kansalainen ja osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä, joista yhden on oltava englanti tai ranska.

Lisäksi sinulla on oltava vähintään yhden vuoden mittainen keskiasteen jälkeinen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään neljän vuoden työkokemus tehtäviin suoraan liittyvältä alalta tai keskiasteen koulutus, joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus tehtäviin suoraan liittyvältä alalta. Voit hakea myös, jos sinulla on vähintään yhden vuoden mittainen ammatillinen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus, joista molemmat liittyvät suoraan tehtäviin. 

Lisätietoa vaatimuksista on 7. marraskuuta 2019 julkaistussa kilpailuilmoituksessa.

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo